Εγκαταστάσεις


Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται στην Κεντρική Ελλάδα, στο νότιο τμήμα του Νομού Λάρισας, έξι χιλιόμετρα από την αρχαία πόλη των Φαρσάλων, στις παρυφές του χωριού Αχίλλειο.

Στην ιδιόκτητη έκτασή μας στεγάζονται τα γραφεία και ο χώρος παραγωγής και αποθήκευσης των προϊόντων της επιχείρησης.

Η επιχείρησή μας διαθέτει δυο καθετοποιημένες και σύγχρονες , γραμμές παραγωγής και μεταποίησης πολυαιθυλενίου και Βιοδιασπόμενων-κομποστοποιήσιμων υλικών, σύγχρονο εκτυπωτικό μηχάνημα φλεξογραφίας καθώς και σταθμό ανακύκλωσης όλων των καταλοίπων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.