Εταιρική κοινωνική ευθύνη


Η επιχείρησή μας ως υπεύθυνος οργανισμός με πλήρη συναίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συμμετέχει και ενισχύει διάφορες δράσεις της ευρύτερης περιοχής μας.

  • Ενισχύουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο της πόλης μας προσφέροντας τα υλικά συσκευασίας για διανομή αγαθών σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
  • Επίσης βοηθάμε με υλικά συσκευασίας τον Φιλανθρωπικό Όμιλο Αρωγής και Αλληλεγγύης του Δήμου Κιλελέρ Λάρισας.
  • Δεχόμαστε με χαρά επισκέψεις σχολείων για να δείξουμε στους μαθητές την παραγωγική διαδικασία καθώς και την διαδικασία της ανακύκλωσης.
  • Βοηθάμε με χορηγίες μας αθλητικά σωματεία της πόλης μας.
  • Συμμετέχουμε ως εθελοντές σε διάφορες δράσεις όπως στον Αχίλλειο Άθλο όπου είχαμε αναλάβει έναν από τους Σταθμούς ενυδάτωσης.
  • Συμμετέχουμε σε δράσεις καθαρισμού της πόλης μας με τα δικά μας παιδιά και προσφέρουμε και τα υλικά συλλογής των απορριμμάτων.