Νόμοι


Η εταιρεία μας ακολουθεί την πολιτική των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και φροντίζει για την τήρηση των Ευρωπαϊκών Νόμων και Οδηγιών που διέπουν την χρήση πλαστικής σακούλας και την απόδοση της χρηματικής εισφοράς προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης.

Επίσης βάσει του νέου Νόμου 4685/7-5-20 (ΦΕΚ ΑΡ. 92 ΚΕΦ ΙΑ/ΑΡΘΡΟ 97 ΠΑΡ. 2) που τροποποιεί την ΚΥΑ Αρ. Απόφασης 180036/952, με τον οποίον επιβάλλεται υποχρεωτικά χρέωση περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές τσάντες μεταφοράς, φροντίζει να ενημερώνει, προτείνει εναλλακτικές και συμβουλεύει την πελατεία της σχετικά.

Ως υπεύθυνος οργανισμός η επιχείρηση φροντίζει για την τήρηση των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν την ποιότητα των προϊόντων της που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, όπως του ΚΑΝ ( ΕΚ) 1935/2004, ΚΑΝ(ΕΚ) 10/2011 και του ΚΑΝ. 1907/2006 (Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων από χρήση επικίνδυνων υλικών) και συνεπώς φροντίζει για την προσεκτική επιλογή των Α υλών της και των κατάλληλων συνθηκών κατά την διαδικασία παραγωγής και συνοδεύει τα προϊόντα της με τα σχετικά Πιστοποιητικά Καταλληλότητας.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΚΑΝ (ΕΚ) / 2004
ΚΑΝ (ΕΚ) 10/2011
ΚΑΝ 1907/2006

Οδηγίες Χρέωσης Πλαστικών Τσαντών Μεταφοράς


Με τον νέο ΝΟΜΟ 4685/ 7-5-20 (ΦΕΚ Αρ. 92, Κεφ. ΙΑ/Άρθρο 97 Παρ. 2) που τέθηκε σε εφαρμογή από 1/1/2021 πλέον όλες οι πλαστικές τσάντες μεταφοράς ανεξαρτήτως πάχους (micro) θα υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος 0,07 ευρώ ανά τεμάχιο συν το ΦΠΑ που αναλογεί. Μοναδική εξαίρεση οι βιοαποικοδομήσιμες-κομποστοποιήσιμες τσάντες μεταφοράς στις οποίες δεν θα επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος. ΝΟΜΟΣ 4685/7-5-20 ΦΕΚ ΑΡ. 92 ΚΕΦ ΙΑ/ΑΡΘΡΟ 97 ΠΑΡ. 2