Περιβάλλον


Η επιχείρησή μας στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος διαθέτει και λειτουργεί σταθμό ανακύκλωσης των καταλοίπων της παραγωγής, με στόχο να μην παράγει απόβλητα και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον.

Όσον αφορά υλικά-απόβλητα (πχ μεταλλικές συσκευασίες κλπ) για τα οποία δεν υπάρχει υποδομή για ανακύκλωση στην έδρα μας, φροντίζει για την μεταφορά τους και την διαχείρισή τους σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις συλλογής αποβλήτων με τις οποίες συνεργάζεται.

Η ανακύκλωση αποβλήτων έχει περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
Η ανακύκλωση αποβλήτων σημαίνει μικρότερη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων, και του εδάφους που σχετίζονται με την εξόρυξη, επεξεργασία και διύλιση πρώτων υλών. Η ανακύκλωση μπορεί επίσης να επιφέρει μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Όσο αφορά τα οικονομικά οφέλη η ανακύκλωση μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγής και να μειώσει το κόστος που συνδέεται με την προμήθεια πρώτων υλών και τη διαχείριση των αποβλήτων.
Ανακυκλώνοντας υλικά μια επιχείρηση μπορεί να εξαλείψει ή να μειώσει στο ελάχιστο την παραγωγή αποβλήτων και με αυτό τον τρόπο να αποφύγει κανονιστικές απαιτήσεις συνολικά.

Η προσπάθειά μας στηρίζεται στην φιλοσοφία μας για «καθαρή» βιομηχανική παραγωγή.

Συγχρόνως μέσω συζητήσεων, προτάσεων και άρθρων που αναρτώνται υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς τους πελάτες μας (και όχι μόνο) για την αξία της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και την ανάγκη παραγωγής από μέρους μας νέων προϊόντων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο είμαστε πάντα θετικοί στις δοκιμές νέων «πράσινων>> υλικών όπως είναι π.χ. τα βιοδιασπώμενα υλικά από άμυλο στα οποία έχουμε εισέλθει στην παραγωγή σχεδόν με την εμφάνισή τους στην Ελλάδα.

Επίσης προχωράμε σε επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

  • Εκσυγχρονίσαμε τα μηχανήματά μας με σύγχρονα μοτέρ και θερμαντικές αντιστάσεις μικρότερης κατανάλωσης ενέργειας
  • Τοποθετήσαμε φωτοσωλήνες στην οροφή του κτηρίου για την εκμετάλλευση του ηλιακού φωτός και την μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.
  • Έχουμε πίνακα πυκνωτών για διόρθωση του συνημίτονου.
  • Εκμεταλλευόμαστε με ειδικό σύστημα τα θερμαντικά φορτία των μηχανημάτων για την θέρμανση των χώρων παραγωγής και γραφείων κατά τους χειμερινούς μήνες.
  • Κάνουμε συνεχώς δοκιμές και μετρήσεις για να βρούμε το βέλτιστο σημείο απόδοσης των μηχανημάτων παραγωγής.